Co je to RadbuzaNet?

RadbuzaNet je počítačová síť. Jedná se o soustavu několika desítek pasivních a aktivních síťových prvků, které jsou propojeny do jednoho celku. Propojení jednotlivých částí sítě je z největší části realizováno bezdrátově v bezlicenčním pásmu 5 a 10 GHz nebo v licenčním pásmu 11 GHz. Na několika místech je tato síť napojena do další síťové infrastruktury velkoobchodních dodavatelů internetu.