Jak nastavit server pro odchozí poštu (SMTP)?

Pokud používáte nějakého e-mailového klienta jako např. Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird, The Bat! a jiné, je v něm třeba nastavit adresu SMTP serveru na smtp.radbuza.net a v upřesnujících volbách musí být nastaveno, že server nepožaduje ověření.